پسری به اسم معراج

جای برای عروج دلم

پسری به اسم معراج

جای برای عروج دلم

من حسینی شده دست امام حسنم
حسنــیــم بنویسید به روی کــفــنــم

طبقه بندی موضوعی
سلام

اولین وبم و تجربه ام تو دنیا مجازی نیست.اما امیدوارم آخریش باشه...
دنبا کسی ,چیزی, میگردم....که هنوز نتونستم پیداش کنم...شاید اینجا پیدا بشه!!!

ایمیلم: merajboyy@yahoo.com